اطلاعیه تامین اجتماعی در خصوص شرایط بخشودگی بدهی مالیاتی کارفرمایان

نوشته اطلاعیه تامین اجتماعی در خصوص شرایط بخشودگی بدهی مالیاتی کارفرمایان اولین بار در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی آبادان. پدیدار شد.