فعالیت ۲۵۰ صنعتگر خراسان شمالی در رشته پارچه‌بافی سنتی

معاون صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به فعالیت ۲۵۰ صنعتگر استان در رشته پارچه‌بافی سنتی، گفت: شرکت تعاونی‌های تخصصی تأمین مواد اولیه برای تولید این محصول تشکیل می‌شود.