انجام تراکنش های زیر 100 هزار تومان بدون نیاز به رمز دوم پویا

بانک مرکزی در راستای فعال سازی رمز دوم پویا و جلوگیری از فیشینگ همچنین تلاش برای آشنایی مردم با فرهنگ استفاده از رمز دوم پویا اعلام کرد تمامی تراکنش های زیر صد هزار تومان در طی 24 ساعت بدون استفاده از رمز دوم پویا انجام خواهد شد. از این رو بخش اول این طرح از …